خواص کنندگان
DBC_PURPOSE_RENT / 00027
$2,200,000

Apartamento Sobre la…

Cartagena,No parent,No parent

نوع: اپارتمان
منطقه: 70.00 sqmeter
2
2

DBC_DETAILS

فروش < '111 اکو پی اچ پی '؛ ؟ > / 00026
$600,000,000

CASA DOS PLANTAS CRESPO

Cartagena,No parent,No parent

نوع: DBC_TYPE_HOUSE
منطقه: 110.00 sqmeter
4
4

DBC_DETAILS

DBC_PURPOSE_RENT / 00025
$900,000

Apartamento Amplio en…

Cartagena,No parent,No parent

نوع: اپارتمان
منطقه: 100.00 sqmeter
3
2

DBC_DETAILS

DBC_PURPOSE_RENT / 00024
$0

APARTMENT RUTH

Cartagena,No parent,No parent

نوع: اپارتمان
منطقه: 88.00 sqmeter
1
2

DBC_DETAILS

فروش < '111 اکو پی اچ پی '؛ ؟ > / 00023
$520,000,000

Venta de apartamento…

Cartagena,No parent,No parent

نوع: اپارتمان
منطقه: 98.00 sqmeter
2
2

DBC_DETAILS

DBC_PURPOSE_RENT / 00022
$650,000

Apartamento duplex Bosque

Cartagena,No parent,No parent

نوع: اپارتمان
منطقه: 69.00 sqmeter
2
1

DBC_DETAILS

فروش < '111 اکو پی اچ پی '؛ ؟ > / 00021
$17,000,000

Venta Negocio Santelmo

Piedecuesta,No parent,No parent

نوع: فضای تجاری
منطقه: 30.00 sqmeter
1
0

DBC_DETAILS

فروش < '111 اکو پی اچ پی '؛ ؟ > / 00020
$100,000,000

Casa en la Calera

Bogota D.C.,No parent,No parent

نوع: DBC_TYPE_HOUSE
منطقه: 400.00 sqmeter
3
3

DBC_DETAILS

DBC_PURPOSE_RENT / 00019
$1,200

Apartamento amoblado…

Ciudad de Panama,No parent,No parent

نوع: اپارتمان
منطقه: 90.00 sqmeter
2
3

DBC_DETAILS

DBC_PURPOSE_RENT / 00018
$5,300

LOCALES COMERCIALES…

Ciudad de Panama,No parent,No parent

نوع: فضای تجاری
منطقه: 154.00 sqmeter
1
0

DBC_DETAILS

 خواص ویژه
بدون شهرکهای یافت
Top